enova365 – wersja 14.3

Szanowni Państwo,

Na stronie www.enova.pl pojawiła się nowa wersja enova365 oznaczona numerem 14.3. Wprowadzono w niej wiele istotnych zmian w związku z rozporządzeniem o ochronie danych, które wejdzie w życie 25 maja 2018 roku.


ulotka
Dodatkowo w ramach kampanii promocyjnej RODO od kilku miesięcy prowadzone są działania edukacyjne i marketingowe dotyczące tego rozporządzenia. Zachęcamy do odwiedzenia strony biznestrendy.eu, gdzie przygotowywane są materiały edukacyjne.

Od stycznia 2018 roku działa również strona gotowinarodo.pl, na której użytkownicy mogą w prostym teście dowiedzieć się na co powinni zwrócić uwagę dostosowując swoją firmę do RODO. Do tej pory test wypełniło już blisko tysiąc osób. 

enova365

Czytaj więcej

enova365 – wersja 14.2

Szanowni Państwo,

najnowsza wersja oprogramowania enova365 numer 14.2 została opublikowana na stronie www.enova.pl.

 

KSIĘGOWOŚĆ

  • Możliwość wygenerowania Jednolitego Pliku Kontrolnego zgodnie z nowym wzorcem struktury – JPK_VAT(3)
  • Jednolity Plik Kontrolny dla mikro przedsiębiorców – możliwość podpisania pliku JPK Profilem Zaufanym (eGO).
  • W module Praca na wielu bazach wprowadzono możliwość zbiorczego dodawania i wysyłki Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz eDeklaracji z poziomu listy „Analiza baz danych”

KADRY I PŁACE

  • Aktualizacja deklaracji GUS na rok 2018
  • Aktualizacja wskaźnika minimalnej podstawy składek zdrowotnych dla prowadzących działalność gospodarczą
  • Aktualizacja wydruku ZUS Z3 oraz ZUS Z3a

 

Ponadto, wprowadzono nowe udogodnienia i zmiany funkcjonalne związane obsługą seryjnych operacji na wielu bazach w obszarze generowania i wysyłki plików JPK_VAT oraz różnych typów deklaracji podatkowych, szczególnie z myślą o biurach rachunkowych, czy w instalacjach, gdzie występuje wiele baz danych. Dodatkowo w wersji 14.2. pojawiły się przekonwertowane wydruki standardowe do technologii DevExpress XtraReports, ale domyślnie na nowych i konwertowanych bazach domyślnie pozostają standardowe raporty w technologii ASPX.

t

Czytaj więcej

Zmiany w przepisach!

Szanowni Państwo!

Zespół merytoryczny Soneta przygotował publikację dotyczącą najważniejszych, planowanych na rok 2018 zmian w przepisach oraz konsekwencji tych zmian w systemach ERP. W opracowaniu znajdują się omówienia między innymi takich zagadnień jak RODO, mechanizm split payment, e-składka ZUS czy zmiany w deklaracjach PIT. Celem publikacji jest dostarczenie Państwu informacji o najważniejszych wyzwaniach w nowym roku oraz przedstawienie systemu enova365, jako ważnego elementu wsparcia przedsiębiorców w dostosowywaniu się do owych regulacji.

Pobierz ulotkę pdfs

Czytaj więcej

enova365 – wersja 14.1

Szanowni Państwo,

najnowsza wersja oprogramowania enova365 numer 14.1 została opublikowana na stronie www.enova.pl.

enova365 w wersji 14.1 zawiera nowe funkcje oraz modyfikacje związane z dostosowaniem działania systemu do zmian przepisów zatwierdzonych na dzień 10 grudnia 2017 r., a obowiązujących od 1 stycznia 2018 r.

Główne zmiany dotyczą dostosowania enova365 do zmienionych zasad rozliczeń z ZUS ( tzw. jeden przelew do ZUS) oraz nowych wzorów deklaracji CIT i PIT. W związku z planowanymi przez ustawodawcę zmianami zasad ustalania składek ZUS dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą oraz uruchomieniem w serwisie JPK Ministerstwa Finansów obsługi nowego wzoru pliku JPK_VAT(3) planujemy udostępnienie pod koniec stycznia 2018 r. kolejnej wersji enova365.111

Czytaj więcej

enova365 – wersja 14.0.

Szanowni Państwo,

najnowsza wersja oprogramowania enova365 numer 14.0 została opublikowana na stronie www.enova.pl.

W wersji 14.0 pojawił się szereg nowych oraz istotnych i wpływających na Państwa pracę funkcji. Poniżej przygotowaliśmy krótką listę zmian, które mogą Państwa zainteresować:


KADRY I PŁACE

– Dla Agencji Pracy Tymczasowych dodano wydruk „Zaświadczenie o zatrudnieniu” dla pracowników tymczasowych będących zleceniobiorcami.

– W Pulpicie Pracownika dodano możliwość konfigurowania zastępstw kierowników.

– Wprowadzono nową wersję wydruków ZUS GUS Z15 A oraz Z15 B.

– Aktualizacja wskaźników obowiązujących od 1.09.2017: przeciętne miesięczne wynagrodzenie, minimalne wynagrodzenie uczniów


KSIĘGOWOŚĆ

– Pulpit Klienta Biura Rachunkowego – moduł umożliwiający sprawny przepływ informacji księgowych pomiędzy biurem rachunkowym, a klientami biura rachunkowego rozliczającymi się w oparciu o KPIR, pełne księgi lub ewidencję ryczałtową. Umożliwia min. przegląd i wydruk rejestrów VAT i zapisów księgowych, wydruk deklaracji podatkowych, przegląd rozrachunków i eksport przelewów.

– Obsługa konta bankowego w zakresie pobierania wyciągów i eksportowania przelewów wprost z programu – umożliwiono połączenie przy pomocy WebServices z bankami Raiffeisen oraz BNP BGŻ Paribas

– Klasyfikacja Środków Trwałych wg ustawy z 2016 r. wraz z mechanizmami wspierającymi aktualizację


HANDEL

– Nowe możliwości obsługi korekt kosztów zakupu – umożliwiono zatwierdzanie korekt dokumentów zakupu/przyjęć magazynowych, dla których wystąpiły już obroty na dokumenty rozchodowe do bufora. Ulepszenie polega na przeliczeniu nowego kosztu na dokumencie rozchodu pozostającego w buforze podczas zatwierdzania korekty zakupu. Tym samym nie jest wymagane wcześniejsze zatwierdzenie dokumentu rozchodowego. Przynosi to korzyść w postaci skrócenia czas poświęcanego na zatwierdzanie dokumentów rozchodowych, redukcji ilości dokumentów KWPZ generowanych dla zatwierdzonych dokumentów rozchodowych oraz ułatwienie analizy obrotów towarów poprzez wyeliminowanie zbędnych dokumentów KWPZ.

– Korekty dla dokumentów zamówień (od odbiorcy/do dostawcy) – funkcjonalność, która wprowadza obsługę korekt w relacji do dokumentów zamówień od odbiorcy / do dostawcy. Korekta do zamówienia może być wykorzystana np. w sytuacji gdy chcemy modyfikować zamówienie pierwotne (zmiana ilości pierwotnej, zmiana ceny itp.) przy jednoczesnym zachowaniu jego oryginalnej wersji. Korekta może być wówczas traktowana jako kolejna wersja zamówienia.


Ponadto, wersja 14.0 zawiera bardzo istotną zmianę techniczną (dla Państwa) i użytkową (dla Klientów), czyli nowy mechanizm wydruków, który oparty jest o kontrolki DevExpress XtraReports. To zestandaryzowane i nowoczesne narzędzie dające Państwu nowe możliwości i jakość w zakresie realizacji wydruków dedykowanych pod potrzeby Klienta:

– dostępny jest równolegle z dotychczasowym mechanizmem enova365 ASPX.
– w oknie konfiguracji listy raportów udostępniliśmy możliwość dodawania raportów z wykorzystaniem nowej technologii.
– raporty można tworzyć „od zera”, bądź generować na podstawie aktualnej listy.
– w nowej technologii raportowania przygotowywanie wzorców raportów odbywa się w graficznym edytorze z interfejsem bardzo przyjaznym dla użytkownika (metoda drag&drop)


 

Czytaj więcej

enova – wersja 12.3.4

Szanowni Państwo,


enova365 w wersji 12.3.4. zawiera istotne usprawnienia dotyczące filtrowania i sortowania danych na listach, w tym domyślnie wyłączony mechanizm informowania o potencjalnie czasochłonnych operacjach, który wymagał od użytkownika dodatkowej akcji w celu wykonania obliczenia. Dla modułu Kadry Płace zaktualizowano wskaźniki od 01.09.2017 roku.
Szczegóły zmian znajdziecie Państwo z załączonej ulotce tutaj.

Czytaj więcej

Aktualizacja otwarta enova365!

AKTUALIZACJA OTWARTA
za 20% wartości licencji

SPLIT PAYMENT (kwiecień 2018), RODO (maj 2018), obowiązek JPK_VAT dla mikro przedsiębiorców oraz wszystkie formaty JPK na żądanie dla sektora MŚP (lipiec 2018) – to najważniejsze zmiany w prawie jakie czekają przedsiębiorców w nadchodzącym 2018 roku. Z myślą o naszych Klientach, którzy nie posiadają ważnej gwarancji, we wrześniu 2017 proponujemy zakup Aktualizacji Otwartej Taniej. Promocyjna cena to 20% wartości licencji (zamiast 30%). Dwunastomiesięczna gwarancja nabyta we wrześniu da Klientom prawo do użytkowania wersji zawierających wszystkie powyższe zmiany w przepisach pobierz ulotkę>.

 

Czytaj więcej

enova365 – wersja 12.3.2

Szanowni Państwo,

najnowsza wersja oprogramowania enova365 numer 12.3.2 została opublikowana na stronie www.enova.pl
W enova365 w wersji 12.3.2 udostępniliśmy Państwu i Klientom nową funkcjonalność weryfikacji statusu VAT kontrahenta poprzez komunikację online z Portalem Podatkowym Ministerstwa Finansów.
Więcej informacji znajduje się w naszej ulotce dla klientów pod tym adresem.
Pobierz obrazki

Czytaj więcej