enova365 v.11.3 – najważniejsze zmiany

enova 11.03

bi

handel

Tworzenie cenników zakupowych. Kopiowanie pozycji na dokumencie ze wskazaniem ilości kopii. Definiowanie wzorca opisu płatności dla dokumentu handlowego.
kadry i place

Nowe wzory deklaracji ZUS Z-3, Z-3a, Z-3b, Z-10, Z-15. Obsługa przerwy na karmienie. Obsługa zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy.
ksiegowosc

Prewspółczynnik VAT – obsługa znowelizowanych przepisów wynikających z art. 86 ust 2a ustawy o VAT. Automatyczne zakładanie kartoteki kontrahenta na podstawie danych z GUS podczas ewidencjonowania dokumentu zakupu lub sprzedaży. Poprawa ergonomii wprowadzania korekt dokumentów w walutach obcych. Optymalizacja działania mechanizmów renumeracji i księgowania zbiorczego bufora księgowań.

workflow

Zapis błędów powstałych w toku pracy Harmonogramu Zadań do systemowego dziennika zdarzeń. Możliwość dołączania załączników do folderów wchodzących w skład DMS. Podgląd procesu tylko dla zaangażowanych operatorów. Możliwość określenia wymagań dla pól definiowanych w dokumencie dodatkowym.
systemoweMożliwość instalacji enova365 na środowiskach bazodanowych Oracle. Nowe wykresy dostępne w wersji przeglądarkowej, okienkowej i do wydruku. Możliwość wysyłania wydruku jako załącznika PDF w wersji przeglądarkowej.

 

footer