Jednolity plik kontrolny (JPK) a enova365

 

 

Wprowadzenie od 1 lipca 2016 r. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) będzie się wiązać z koniecznością wyposażenia systemów księgowych podatników w nową funkcjonalność umożliwiającą wytworzenie JPK. Nowa metoda kontroli będzie zobowiązaniem podatników do przekazywania danych z ksiąg podatkowych na żądanie organu podatkowego w ujednoliconej formie elektronicznej.

W enova365 obsługa plików JPK zostanie wprowadzona w ramach aktualizacji systemu. Klienci którzy posiadają ważną licencję enova otrzymają taką funkcjonalność tuż przed wejściem w życie nowych regulacji w ramach wersji 11.4 zaplanowanej na czerwiec 2016 r.

 

Jednolity plik kontrolny zostaje wprowadzony w celu usprawnienia procesu kontroli oraz poprawy ściągalności podatków. Plik będzie przekazywany do urzędu za pomocą komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych. Proces wprowadzania wymogu będzie przebiegał stopniowo, w pierwszej kolejności obowiązek ten dotyczyć będzie dużych podmiotów gospodarczych.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu zmian ordynacji „chodzi o to, aby można było w sposób automatyczny, przy wykorzystaniu odpowiednich algorytmów informatycznych, wyodrębnić niezbędne dane merytoryczne. Intencją projektowanych rozwiązań jest wprowadzenie do systemów księgowych nowej funkcjonalności, tj. możliwości edycji ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w oparciu o powszechnie stosowany w komunikacji elektronicznej standard XML.

 

Obowiązkiem raportowania danych od 1 lipca 2016 r. w formacie JPK zostaną objęci tylko duzi przedsiębiorcy tj. tacy, którzy zatrudniają więcej niż 250 pracowników lub ich roczny obrót wynosi co najmniej 50 mln euro Ustawodawca przewidział okres przejściowy dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy do końca czerwca 2018 będą mogli stosować się do tego rozporządzenia fakultatywnie. A 1 lipca 2018 r. obowiązkiem będzie objęty każdy przedsiębiorca prowadzący  księgi przy użyciu programów komputerowych.

 

 

wskaźnik