enova365 15.2 nowa wersja dopasowana do zmian w przepisach

Szanowni Państwo,

Najnowsza wersja oprogramowania enova365 z numerem 15.2 została opublikowana.

Zmiany zawarte w tej wersji są kluczowe dla obszarów księgowych oraz płacowych związanych ze zmianami przepisów dla roku 2019. Główne zmiany to:

KADRY PŁACE

Obsługa e-deklaracji: PIT-11(24), PIT- R(19), PIT8C(9), IFT-1(14), IFT-1R(14), PIT-4R(8), PIT-8AR(7), PIT-11Z(24), PIT-RZ(19), PIT-8CZ(9) Dostosowanie enova365 do zmian w systemie Płatnik (obsługa nowych deklaracji: DRA, DRA II, RCA II, RPA, OSW, RIA, ZWUA) Aktualizacja wskaźników kadrowo płacowych

KSIĘGOWOŚĆ

Aktualizacja mechanizmów generowania plików XML do przygotowania rozliczeń rocznych PIT-28(21), PIT-36(26) i PIT-36L(15) z wykorzystaniem aktywnych formularzy PDF udostępnionych przez Ministerstwo Finansów. Wyeksportowane pliki można zaimportować do aktywnych formularzy PDF.

 

Szczegółowy opis zmian znajdziecie tutaj!