enova365 – wersja 14.0.

Szanowni Państwo,

najnowsza wersja oprogramowania enova365 numer 14.0 została opublikowana na stronie www.enova.pl.

W wersji 14.0 pojawił się szereg nowych oraz istotnych i wpływających na Państwa pracę funkcji. Poniżej przygotowaliśmy krótką listę zmian, które mogą Państwa zainteresować:


KADRY I PŁACE

– Dla Agencji Pracy Tymczasowych dodano wydruk „Zaświadczenie o zatrudnieniu” dla pracowników tymczasowych będących zleceniobiorcami.

– W Pulpicie Pracownika dodano możliwość konfigurowania zastępstw kierowników.

– Wprowadzono nową wersję wydruków ZUS GUS Z15 A oraz Z15 B.

– Aktualizacja wskaźników obowiązujących od 1.09.2017: przeciętne miesięczne wynagrodzenie, minimalne wynagrodzenie uczniów


KSIĘGOWOŚĆ

– Pulpit Klienta Biura Rachunkowego – moduł umożliwiający sprawny przepływ informacji księgowych pomiędzy biurem rachunkowym, a klientami biura rachunkowego rozliczającymi się w oparciu o KPIR, pełne księgi lub ewidencję ryczałtową. Umożliwia min. przegląd i wydruk rejestrów VAT i zapisów księgowych, wydruk deklaracji podatkowych, przegląd rozrachunków i eksport przelewów.

– Obsługa konta bankowego w zakresie pobierania wyciągów i eksportowania przelewów wprost z programu – umożliwiono połączenie przy pomocy WebServices z bankami Raiffeisen oraz BNP BGŻ Paribas

– Klasyfikacja Środków Trwałych wg ustawy z 2016 r. wraz z mechanizmami wspierającymi aktualizację


HANDEL

– Nowe możliwości obsługi korekt kosztów zakupu – umożliwiono zatwierdzanie korekt dokumentów zakupu/przyjęć magazynowych, dla których wystąpiły już obroty na dokumenty rozchodowe do bufora. Ulepszenie polega na przeliczeniu nowego kosztu na dokumencie rozchodu pozostającego w buforze podczas zatwierdzania korekty zakupu. Tym samym nie jest wymagane wcześniejsze zatwierdzenie dokumentu rozchodowego. Przynosi to korzyść w postaci skrócenia czas poświęcanego na zatwierdzanie dokumentów rozchodowych, redukcji ilości dokumentów KWPZ generowanych dla zatwierdzonych dokumentów rozchodowych oraz ułatwienie analizy obrotów towarów poprzez wyeliminowanie zbędnych dokumentów KWPZ.

– Korekty dla dokumentów zamówień (od odbiorcy/do dostawcy) – funkcjonalność, która wprowadza obsługę korekt w relacji do dokumentów zamówień od odbiorcy / do dostawcy. Korekta do zamówienia może być wykorzystana np. w sytuacji gdy chcemy modyfikować zamówienie pierwotne (zmiana ilości pierwotnej, zmiana ceny itp.) przy jednoczesnym zachowaniu jego oryginalnej wersji. Korekta może być wówczas traktowana jako kolejna wersja zamówienia.


Ponadto, wersja 14.0 zawiera bardzo istotną zmianę techniczną (dla Państwa) i użytkową (dla Klientów), czyli nowy mechanizm wydruków, który oparty jest o kontrolki DevExpress XtraReports. To zestandaryzowane i nowoczesne narzędzie dające Państwu nowe możliwości i jakość w zakresie realizacji wydruków dedykowanych pod potrzeby Klienta:

– dostępny jest równolegle z dotychczasowym mechanizmem enova365 ASPX.
– w oknie konfiguracji listy raportów udostępniliśmy możliwość dodawania raportów z wykorzystaniem nowej technologii.
– raporty można tworzyć „od zera”, bądź generować na podstawie aktualnej listy.
– w nowej technologii raportowania przygotowywanie wzorców raportów odbywa się w graficznym edytorze z interfejsem bardzo przyjaznym dla użytkownika (metoda drag&drop)


 

enova – wersja 12.3.4

Szanowni Państwo,


enova365 w wersji 12.3.4. zawiera istotne usprawnienia dotyczące filtrowania i sortowania danych na listach, w tym domyślnie wyłączony mechanizm informowania o potencjalnie czasochłonnych operacjach, który wymagał od użytkownika dodatkowej akcji w celu wykonania obliczenia. Dla modułu Kadry Płace zaktualizowano wskaźniki od 01.09.2017 roku.
Szczegóły zmian znajdziecie Państwo z załączonej ulotce tutaj.

Aktualizacja otwarta enova365!

AKTUALIZACJA OTWARTA
za 20% wartości licencji

SPLIT PAYMENT (kwiecień 2018), RODO (maj 2018), obowiązek JPK_VAT dla mikro przedsiębiorców oraz wszystkie formaty JPK na żądanie dla sektora MŚP (lipiec 2018) – to najważniejsze zmiany w prawie jakie czekają przedsiębiorców w nadchodzącym 2018 roku. Z myślą o naszych Klientach, którzy nie posiadają ważnej gwarancji, we wrześniu 2017 proponujemy zakup Aktualizacji Otwartej Taniej. Promocyjna cena to 20% wartości licencji (zamiast 30%). Dwunastomiesięczna gwarancja nabyta we wrześniu da Klientom prawo do użytkowania wersji zawierających wszystkie powyższe zmiany w przepisach pobierz ulotkę>.

 

enova365 12.3.3

Szanowni Państwo,

najnowsza wersja oprogramowania enova365 numer 12.3.3 została opublikowana na stronie www.enova.pl
W enova365 w wersji 12.3.3 zawiera istotne usprawnienia dotyczące filtrowania i sortowania danych na listach. Szczegóły zmian znajdziecie Państwo z załączonej ulotce tutaj.

 

 

 

 

 

 

enova365 – wersja 12.3.2

Szanowni Państwo,

najnowsza wersja oprogramowania enova365 numer 12.3.2 została opublikowana na stronie www.enova.pl
W enova365 w wersji 12.3.2 udostępniliśmy Państwu i Klientom nową funkcjonalność weryfikacji statusu VAT kontrahenta poprzez komunikację online z Portalem Podatkowym Ministerstwa Finansów.
Więcej informacji znajduje się w naszej ulotce dla klientów pod tym adresem.
Pobierz obrazki

enova365 – wersja 12.3.1 (6390)

Szanowni Państwo,

najnowsza wersja oprogramowania enova365 numer 12.3.1 została opublikowana na stronie www.enova.pl
Aktualna wersja 12.3.1 (12.3.6390) zastępuję wersję 12.3 (12.3.6382) z dnia 22.06.2017 r., której dystrybucja została wstrzymana z powodu błędu przy próbie wysyłki JPK do oficjalnego serwisu JPK Ministerstwa Finansów. Błąd występował również przy próbie pobrania UPO dla JPK wysłanych za pomocą wcześniejszych wersji enova365.
Pobierz obrazki

enova365 – wersja 12.3

Szanowni Państwo,

najnowsza wersja oprogramowania enova365 numer 12.3 została opublikowana na stronie www.enova.pl W enova365 w wersji 12.3 w poszczególnych modułach wprowadziliśmy nowe funkcjonalności i zmiany, które mogą zainteresować Państwa aktualnych i przede wszystkim potencjalnych przyszłych Klientów.

Ważna zmiana w module Handel – przebudowa działania dokumentów MM (przesunięć międzymagazynowych).
W module Handel przebudowano działanie dokumentów MM. W wyniku wprowadzonych zmian pozycja dokumentu MMP tworzy w docelowym magazynie tyle zasobów, ile zostało pobranych z magazynu źródłowego przez odpowiadającą pozycję dokumentu MMW. Tworzone w ten sposób zasoby zachowują informację o pierwotnym dokumencie przyjęcia do magazynu źródłowego. Dzięki tym zmianom wyeliminowano uśrednianie wartości zasobów po przesunięciu oraz umożliwiono precyzyjne śledzenie partii towaru od przyjęcia, przez przesunięcia międzymagazynowe, aż do wydania.
Pobierz obrazki

enova365 – wersja 12.2.2

Szanowni Państwo,

najnowsza wersja oprogramowania enova365 numer 12.2.2 została opublikowana na stronie www.enova.pl

Główne zmiany dotyczą dostosowania enova365 do Ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 roku o zmianie ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa wprowadza od 1 czerwca 2017 r. zmiany zasad ustalania podstawy wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego oraz ekwiwalentu za urlop dla pracowników tymczasowych.

Pozostałe zmiany dotyczą dostosowanie działania enova365 do wersji 9.90 SODiR OFF-line oraz przygotowania mechanizmów wysyłki e-Deklaracji na zapowiedziane przez Ministerstwo Finansów zmiany w serwisach e-Deklaracji od 1 czerwca 2017 r i 1 lipca 2017 r.
Pobierz obrazki

enova365 – wersja 12.2.1

Szanowni Państwo,

najnowsza wersja oprogramowania enova365 numer 12.2.1 została opublikowana na stronie www.enova.pl
W enova365 w wersji 12.2.1 została dostosowana do ostatnich zmian przepisów prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych.
Główna zmiana dotyczy dostosowania enova365 do nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wprowadzającego od 1 marca 2017 r. nowy kod wyrejestrowania pracownika przejętego na mocy art. 231 Kodeksu Pracy (w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę).
Pobierz obrazki

enova365 – wersja 12.1

Szanowni Państwo,

najnowsza wersja oprogramowania enova365 numer 12.1 została opublikowana na stronie www.enova.pl
W enova365 w wersji 12.1 zawiera nowe funkcje oraz modyfikacje związane z dostosowanie działania systemu do zmian przepisów, zatwierdzonych na dzień 15 grudnia 2016 r. , a obowiązujących od 1 stycznia 2017 r.

 

Główne zmiany dotyczą aktualizacji przepisów prawa pracy, nowych struktur plików JPK oraz centralizacji rozliczeń VAT w jednostkach samorządu terytorialnego.
W związku z projektami rozporządzeń Ministra Rozwoju i Finansów wprowadzającymi nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-UE i VAT-27 obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. planujemy udostępnienie pod koniec stycznia 2017 r. kolejnej wersji enova365.
Wraz z wersją 12.1. udostępniamy możliwość korzystania z aplikacji enova365 przeznaczonej dla smartfonów z systemem Android. Aplikacja dostępna jest w sklepie Google Play pod nazwą enova365.
Pobierz obrazki