Zmiany w przepisach!

Szanowni Państwo!

Zespół merytoryczny Soneta przygotował publikację dotyczącą najważniejszych, planowanych na rok 2018 zmian w przepisach oraz konsekwencji tych zmian w systemach ERP. W opracowaniu znajdują się omówienia między innymi takich zagadnień jak RODO, mechanizm split payment, e-składka ZUS czy zmiany w deklaracjach PIT. Celem publikacji jest dostarczenie Państwu informacji o najważniejszych wyzwaniach w nowym roku oraz przedstawienie systemu enova365, jako ważnego elementu wsparcia przedsiębiorców w dostosowywaniu się do owych regulacji.

Pobierz ulotkę pdfs