CRM - (ang.) Customer Relationship Management, to krótkie pojęcie które można interpretować jako zarządzanie relacjami z klientem. Obecnie pod takim skrótem kryje się zdecydowanie więcej, ponieważ to zarządzanie to zarówno aplikacje wspomagające, jak również procesy których zadaniem jest ułatwienie i usystematyzowanie takich relacji. Obszar CRM może kojarzyć się z arkuszem excel, w którym gromadzimy informacje na temat wykonanych rozmów telefonicznych, z kalendarzem w którym wpisujemy kolejne terminy, czy nawet z żółtymi karteczkami które mają nam przypominać o tematach do załatwienia z klientem. To wszystko jak najbardziej jest częścią CRM, ale w czasach zaawansowanej informatyzacji te metody stają się nieaktualne i niekompletne. Jak zatem wykorzystać

Zorganizuj swoją pracę z Klientem i buduj trwałe relacje ze swoimi kontrahentami Moduł enova365 CRM wykorzystywany jest w kreowaniu, zarządzaniu i podtrzymywaniu relacji z klientami. Dzięki swojej elastyczności może być użytkowany w każdym przedsiębiorstwie bez względu na wielkość, profil czy branże. Pozwala na budowanie bazy kontaktów i długotrwałych relacji z kontrahentami, zapewnia łatwy dostęp do informacji – pełna historia kontaktów w jednym miejscu oraz pozwala na odwzorowanie procesu sprzedażowego począwszy od szansy sprzedaży po ofertowanie, negocjowanie czy fakturowanie zakupów m.in. dzięki funkcjonalności lejka sprzedażowego.

Funkcjonalność modułu enova365 CRM:

 • Kontrahenci – umożliwia tworzenie listy kontrahentów, a formularz kontrahenta daje wgląd do wszystkich danych o kliencie zebranych w systemie enova365.
 • Zdarzenia i zadania – rejestracja i przyporządkowanie do właściwego kontrahenta historii kontaktu oraz zadań do wykonania w przyszłości, można je wyróżniać na liście za pomocą mechanizmu kolorowania.
 • Projekty – grupa zadań i zdarzeń odnoszących się do jednego kontrahenta realizowana w celu osiągnięcia zdefiniowanego celu.
 • Kampanie – grupa projektów powiązana różnymi kontrahentami mająca wspólny cel.
 • Leady – umożliwiają odwzorowanie pierwszej części procesu sprzedażowego polegającej na gromadzeniu danych nt. uzyskanych sygnałów sprzedażowych, a także ich obróbce mającej na celu doprowadzenie do realizacji Transakcji.
 • Transakcje – odzwierciedlają drugą część procesu sprzedażowego następującą po pozytywnym zakwalifikowaniu Leada. Etap ten jest powiązany z obróbką Transakcji z wykorzystaniem dokumentów handlowych, które umożliwiają oferowanie, negocjowanie, fakturowanie itd.
 • Zasoby – lista wspomagająca zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa (np. wyposażenie, maszyny i narzędzia); umożliwia dodanie rezerwacji na poszczególnym elemencie w korelacji z Kalendarzem.
 • Teczki – odzwierciedlenie papierowej teczki, w której gromadzone są informacje na dowolnie wybrany temat. Teczka może składać się z elementów umieszczonych w różnych miejscach w systemie.
 • Moje zadania – lista wyświetla danemu operatorowi zadania, które zostały mu przydzielone, jak i zadania, które sam przyporządkował innym użytkownikom.
 • Korespondencja seryjna – umożliwia przygotowanie szablonu listu, a następnie wydrukowanie go dla wskazanych kontrahentów w celu realizacji wysyłki pocztą tradycyjną lub automatyczne wysłanie pocztą elektroniczną. Korespondencja skierowana do poszczególnych kontrahentów jest zapamiętywana jako zdarzenia związane z adresatem.
 • Wizytówki – mechanizm porządkujący bazę kontrahentów, wykorzystywany do ewidencji kontaktów z potencjalnymi Klientami. W przypadku zmiany statusu Klienta na aktywny, wizytówkę można przekształcić do kartoteki kontrahenta, zachowując tym samym pełną historię kontaktu.
 • Opiekun kontrahenta – przypisanie kontrahenta do operatora w celu podzielenia listy kontrahentów np. pomiędzy przedstawicieli handlowych. Opiekun kontrahenta może przyjmować status główny (podstawowy opiekun kontrahenta) lub zastępca (osoba, która zastępuje np. w przypadku nieobecności).
 • Kreatory – narzędzie pozwala wprowadzać za pomocą jednego okna dane do wielu miejsc w systemie bez konieczności przechodzenia miedzy zakładkami czy modułami programu. Funkcjonalność ta związuje w jeden formularz np. kampanie, projekty oraz korespondencję seryjną. W module CRM kreatory dostępne są zarówno na poziomie listy, jak i formularza projektów.
 • Załączniki – możliwość przechowywania i archiwizowania dokumentów związanych z kontrahentami: umowy, oferty, zamówienia, oświadczenia. Załączniki mogą mieć dowolny format .pdf, .doc, .xml, .jpg, .png.

Sprzedać i wdrożyć - taka prosta dewiza dla integratora systemów CRM jest wręcz idealna, czyli znaleźć klienta, sprzedać mu produkt, a następnie go wdrożyć. To krótkie zdanie niesie za sobą zdecydowanie więcej, ponieważ wprowadzenie rozwiązania CRM w przedsiębiorstwie to często szereg problemów zarówno na poziomie technicznym, procesowym, jak i personalnym. Jak więc wykorzystać takie narzędzie? Odpowiedź na to pytanie jest bardzo indywidualna i dla każdego przedsiębiorstwa może być inna. Gdy pracujemy z systemami klasy ERP, które zawierają moduły takie jak księgowość, kadry i płace czy też handel, wiele rozwiązań mamy narzuconych z góry przez odpowiednie ustawy. W przypadku CRM nie ma takich ustaw które regulują jak ma wyglądać taki system. Oczywiście odpowiednie regulacje dotyczące ochrony danych osobowych wymuszają na producentach pewne mechanizmy, a sam proces wdrożenia również musi spełniać szereg norm, to natomiast nie odpowiada na pytanie jak wykorzystać to narzędzie. Dlatego poniżej prezentuję kilka przykładów, pokazują one jedynie część możliwości, ale pozwalają zrozumieć że CRM to nie tylko kolejny kalendarz czy lista zadań do zrobienia. - wspomaganie procesu zamówień - zarządzanie projektami - planowanie budżetu - praca mobilnego przedstawiciela handlowego - raportowanie wskaźników - pozyskiwanie i przekazywanie leadów - integracja z obszarami handel i magazyn - interfejs przeglądarkowy i mobilny dotykowy - zgodność z RODO

Usługi w zakresie CRM

 • Analiza przedwdrożeniowa – przygotujemy analizę pozwalającą poznać obszary w których moduł CRM sprawdzi się najlepiej.
 • Modelowanie procesów – Zaproponujemy sprawdzone rozwiązania, przykłady użycia i gotowe procesy, które wypracowaliśmy wdrażając rozwiązania CRM.
 • Wdrożenie modułu enova365 CRM – skonfigurujemy i wprowadzimy do systemu niezbędne modyfikacje.
 • Szkolenie użytkowników – przygotujemy użytkowników do korzystania z aplikacji oraz jeżeli będzie taka potrzeba do zmiany sposobu postrzegania narzędzi CRM.