Skutecznie wspomaga zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach zatrudniających od kilkunastu do kilku tysięcy pracowników.


Program z łatwością odwzorowuje złożoną strukturę organizacyjną firmy i spełnia
wszystkie wymagania polskiego ustawodawstwa w zakresie ewidencji danych kadrowych,
naliczania wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, podatków oraz składek ZUS. Odpowiednia
parametryzacja systemu gwarantuje łatwość jego przystosowania do zmieniających się
przepisów i w większości przypadków może być realizowana samodzielnie przez użytkownika
programu. System gwarantuje dozwoloną prawem pracy swobodę w definiowaniu harmonogramów
czasu pracy i składników wynagrodzenia. Możliwe są również rozliczenia wielowalutowe.
Aplikacja współpracuje z Programem Płatnik i rejestratorami czasu pracy.

Dla kogo:

 • Pracownicy działu Kadr oraz rachuby Płac
 • Biura rachunkowe
 • Firmy świadczące usługi z zakresu rachuby płac oraz ewidencji kadr
 • Zarząd

Benefity:

 • usprawnienie procesów zarządzania działu HR,
 • oszczędność czasu działu HR,
 • szybki i intuicyjny dostęp do pełnej informacji o pracowniku,
 • gwarancja zgodności z wymogami ustawowymi,
 • automatyzacja procesów,
 • zmniejszenie ryzyka pomyłek,
 • wydajność systemu.

Moduł przeznaczony jest do księgowania w oparciu o plan kont jak również do prowadzenia KPiR w uproszczonej formie.


To ergonomiczne i nowoczesne narzędzie dla księgowych, które pozwala ewidencjonować
dokumenty i sporządzać deklaracje oraz sprawozdania bieżące i okresowe. Usprawnia
codzienną pracę, zamykanie miesiąca czy roku obrachunkowego. Oprócz funkcji opartych
o ogólne zasady prowadzenia księgowości, oferuje narzędzia, które automatyzują proces
ewidencjonowania dokumentów oraz operacji gospodarczych.

Dla kogo:

 • Pracownicy Działu Księgowości i Finansów
 • Kapitałowe spółki prawa handlowego (spółka akcyjna i z o.o.)
 • Spółki osobowe prawa handlowego (komandytowa i komandytowo-akcyjna)
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, u których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 1 200 000 euro

Benefity:

 • sprawna i kompleksowa kontrola działalności firmy,
 • automatyzacja procesów w firmie,
 • możliwość szybkiej analizy danych finansowych firmy,
 • gwarancja zgodności z wymogami ustawowymi.
 • ciągłość zaksięgowanych informacji.
 • gromadzenie wszystkich danych w jednym miejscu,
 • łatwe przygotowywanie sprawozdań,
 • ograniczenie czasu na zaksięgowanie wystawionych dokumentów,
 • intuicyjna obsługa systemu.

Zapewnia obsługę firmy w zakresie wystawiania dokumentów sprzedaży, zakupu, ofertowania, ewidencji zamówień i obsługi magazynu


Moduł zawiera Faktury oraz Magazyn, nie może występować w ramach jednej instalacji z enova365 Faktury.

Dla kogo:

 • Firmy handlowe
 • Firmy handlowo-usługowe
 • Firmy produkcyjne
 • Firmy budowlane
 • Firmy oferujące stałe lub cykliczne usługi
 • Administracja publiczna

Benefity:

 • kompleksowa informacja na temat kontrahenta w jednym miejscu,
 • przyspieszenie wprowadzania danych,
 • automatyzacja procesu wystawiania dokumentów,
 • eliminowanie ryzyka pomyłek,
 • szczegółowa ewidencja ofert oraz zamówień,
 • bieżąca kontrola stanu należności i zobowiązań,
 • możliwość indywidualnego dostosowania obrotu magazynowego do potrzeb przedsiębiorstwa.

Wykorzystywany jest w kreowaniu, zarządzaniu i podtrzymywaniu relacji z klientami


Dzięki swojej elastyczności może być użytkowany w każdym przedsiębiorstwie bez względu na wielkość, profil czy branże.

Dla kogo:

 • Działy handlowe
 • Działy serwisu
 • Recepcja/sekretariat
 • Marketing
 • Telemarketing
 • Biura obsługi klienta
 • Help desk

Benefity:

 • budowanie bazy kontaktów i długotrwałych relacji z kontrahentami,
 • łatwy dostęp do informacji – pełna historia kontaktów w jednym miejscu,
 • archiwizacja dokumentów związanych z kontrahentami,
 • sprawna organizacja pracy, delegowanie zadań oraz kontrola realizacji zleconych prac,
 • przemyślane planowanie kontaktów, wzrost zadowolenia klientów,
 • budowanie lojalności i profesjonalnego wizerunku firmy,
 • określenie potencjału kontrahentów w trakcie procesu ciągłego pozyskiwania informacji oraz ich wykorzystywania.

Organizuje w firmie przepływ pracy poprzez automatyzację procesów biznesowych, porządkuje grupy zadań przypisane do użytkowników w procesy – niezależne od obszaru firmy


Dla kogo:

 • Firmy, które chcą usystematyzować kierunki swoich działań oraz przyspieszyć i usprawnić pracę w poszczególnych działach

Benefity:

 • usprawnienie przebiegu pracy poprzez automatyzację,
 • zarządzanie procedurami w firmie,
 • zmniejszenie pracochłonności obsługi ważnych czynności,
 • zmniejszenie liczby błędów użytkowników,
 • przyspieszenie przepływu dokumentów pomiędzy działami i pracownikami,
 • szybki wgląd do źródłowych dokumentów,
 • bieżąca kontrola terminowości realizacji zadań,
 • skrócenie czasu wdrażania pracowników w obsługę programu.
komputer

Okienkowy

Skierowany do użytkowników, którzy lubią klasyczny sposób korzystania z systemu, za pomocą tradycyjnych deskopów i myszki.

laptop

Przeglądarkowy

Zwany również webowym – dla mobilnych osób, które cenią sobie pracę z systemem w dowolnym miejscu i czasie, z użyciem dowolengo systemu operacyjnego

tablet

Dotykowy

Pod Windows 8 – dla użytkowników tabletów, którzy wolą korzystać z aplikacji poprzez dotyk.

smatphone

Mobilny

Ma swoje zastosowanie u osób, które wykonują pracę w terenie wykorzystując system enova365 za pomocą smartfona.